Пресукване на синтетични коприни


Продуктите на тази технология са насочени основно към тъкачеството. Целта е да се създаде възможност нишката да преминава при последващата преработка на тъкачния стан , без проблеми.

 

Ние разполагаме с машини за:
– Пресукване на гладки коприни със сукове от 100 до 3000 сука на метър.
– Пресукване на текстурираните коприни възможностите са от 50 до 800 сука на метър.

При тази преработка могат да се пресукват и поламидни и полистерни коприни. Тук възможностите са много големи и зависят основно, от вида на изделието , което трябва да се получи.