За нас


Фирма Йоватекс АД е 100 % частна и семейна фирма, занимава с преработка на синтетични коприни – текстуриране, точкуване, пресукване и багрене от 1990 г. Като имаме предвид широкото приложение на полиестерни и полиамидни коприни, наши клиенти са производители на синтенични тъкани , производители на пасматерийни изделия, производители на чорапи и трикотаж. Тези коприни намират приложение и в производството на технически изделия за производството и за бит. Машините и технологиите, с който разполагаме, ни позволяват да преработваме коприни с различни дебелини и приложения.

Производствена база


Фирмата разполага с два цеха със собствен сграден фонд, земя, машини и следните технологии:

  • Технологии и машини за въздушно точкуване – дебелина от 50 до 2000 dtex;
  • Технологии и машини за пресукване и фиксиране на гладки коприни и текстуриран креп – от 350 с/м до 3000 с/м ;
  • Машини за пресукване на текстурирана коприна от 70 с/м до 250 с/м;
  • Машини за производство на тексурирана коприна –полиестерна и полиамидна;
  • Високотемпературен апарат за багрене на синтетична коприна – ПЕК и ПАК. Имаме разработени цветове по наш картел за всеки вид коприна / полиестерна и полиамидна /, а също така и багрим по мостри на клиента. Апарата е с минимално количество – 18 кг.

Продуктите на нашата фирма намират приложение освен в текстилното производство и в производсвото на технически тъкани, и изделия. Благодарение на добрите физико-механични показатели-висока здравина и малка еластичност , полистерната коприна се използва за зашиване на чували и торби. За тази цел ние предлагаме конец 100 % ПЕК с дебелина 1000 dtex или 1500 dtex във вариант – точкуван конец и пресукан конец. В зависимост от желанието на клиента и изискванията за изработка на изделията, ние можем да променяме дебелините и суковете на предложените продукти.

Документи