Въздушно текстурирана синтетична коприна


Продуктите на този преработка могат да се използват и в тъкането, и в трикотажната промишленост. При този вид обработка на коприните , могат да се смесват /полиестерни ,полиамидни и вискозни /, но трябва да бъдат само гладки коприни.
Изделието тук има по скоро вид на прежда и се използва за изработка на горни спортни облекла , пуловери , детски трикотаж и др. , Към нея има възможност да се прибавят подходящи есетсвени материали.